انتخاب جفتهاي مناسب

انتخاب جفتهاي مناسب

red canary  مهمترين نكات براي جوجه كشي ، انتخاب جفت هاي مناسب است . بهتر است براي داشتن يك جفت قناري مناسب براي جوجه كشي به اين نكات توجه نماييد :
دو قناري كه داراي عيب مشترك بوده و يا از لحاظ رنگ با هم يكسان هستند نبايد با يكديگر جفت شوند.
جفت گيري صحيح عبارت است از جفت انداختن دو رنگ متباين و يا مخالف با يكديگر.
از نظر درشتي جثه نيز بايد هر دو يا اقلا يكي از جفتها داراي جثه و اندامي قابل ملاحظه باشد.
اگر اتاقي كه قناريها در آن هستند به علت تغيير زياد درجه حرارت ، مناسب براي جفت كردن قناريها نباشد ، تا مناسب شدن وضعيت بايد هر روز مقداري كم (( سولفات دومنيزي )) در آب خوردن پرنده بريزيد.
بهترين موقع براي جفت كردن قناريها 12 فروردين ماه است و حتي الامكان از 25 اسفند ماه نبايد زودتر اين عمل را انجام داد. اما اگر درجه حرارت اتاق قناريها غير متغيير باشد و آمادگي قناريها براي جفت گيري از حد معمول بيشتر به نظر برسد بايد هر چند روز هم از موعد جفت گيري زودتر باشد ، از اين عمل جلوگيري ننمود.
اكثر افراد به پرندگان جوان كه پرهايي صاف و درخشان و نرم داشته و حالتي با نشاط و پر تحرك دارند علاقه نشان مي دهند اما با تجربه ها در اين مورد ترجيح مي دهند پرنده هايي را براي جفت انداختن انتخاب كنند كه در رده هاي مختلف سني قرار دارند. آنها ترجيح ميدهند تا يك نر جوان را با ماده اي كه يكسال دارد در و يا بر عكس درآميزند تا تجربه يك قناري به قناري جوان ، در تكثير و توليد نسل كمك كند.
يك قناري نر سالم و آماده براي جفت انداختن داراي يك زايده خاصي در اطراف ناحيه مقعدي است كه اين زايده به صورت يك برجستگي در ناحيه مزبور ديده مي شود.
بدن قناري ماده تا حدي كشيده تر بوده و ناحيه مقعدي آن نيز به وضوح حيوان نر نمي باشد. چنانچه در اين ناحيه برجستگي كوچكي ديده شود بيشتر متوجه دم پرنده مي باشد.
_ ميتوان از يك نر براي جفت انداختن با دو ماده قناري استفاده شود. به اين ترتيب كه ابتدا قناري نر با قناري ماده اي كه آماده تر مي باشد در اول جفت انداخته شود و پس از آنكه ماده قناري تخم چهارم را گذاشت ، قناري نر را از او جدا كرده و با ماده قناري ديگر كه آماده مي باشد جفت انداخت. در صورتي كه هر دو ماده قناري با هم آماده شدند ، ميتوان يك صبح و يك بعد از ظهر قناري نر با هر كدام ماده ها باشد. به اين ترتيب هر دو ماده قناري داراي تخم نطفه دار خواهند بود.
بهترين غذا براي قناري قبل از فصل جوجه كشي عبارت است از تخم كتان با مقدار كمي تخم كلم قمري و ارزن سفيد. براي قناري هاي ضعيف نيز مقدار كمي غذاي تخم مرغي توصيه مي شود. براي قناريها پير و ماده قناريهاي ضعيف نيز رژيم غذايي مخصوص از دانه هاي مختلط و غذاي تخم مرغي پيشنهاد مي شود. بهترين زمان براي شروع برنامه غذايي توصيه شده اول زمستان تا دهم اسفند مي باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آريا قناري كلوپ قناري ايرانيان