معرفي مكملهاي غذائي و كاربرد آنها

معرفي مكملهاي غذائي و كاربرد آنها:

مكمل غذائي

 

مقدمه :
اورلوكس بيشتر از پنجاه سال است كه در امر تغذيه پرندگان زينتي فعاليت دارد .
بيشتر از 10سال اين كمپاني بانام ورسله لاگا شناخته ميشود .
اورلوكس يك كمپاني است كه محصولات غذائي ؛ غذاي تخم مرغي انواع غذاهاي نرم و محصولات ضامن سلامت را شامل ميشود .
همه محصولات اورلوكس آزمايش ميشود در لابراتوارهاي مخصوص .
و به وسيله پرورش دهندگان ‌تيم علمي ومتخصصان دامپروري ارتقاع كفيت داده شده است .
اورلوكس هميشه استفاده مي كند از مواد اوليه با كيفيت بسيار بالا كه كفيت توليدات را گارانتي مي كند .

 

 

پوبيوتيك و عملكرد روده :
هضم يكي از مهمترين پروسسها در بدن پرنده مي باشد .
غذائي كه هضم شده منبع انرژي براي فعاليت بدن . بالانس خوب عناصر حذف شده خيلي ضروري مي باشد . خيلي از فاكتورها باعث برهم خوردن بالانس فلورا روده ايي و سوء هاضمه و استرس و بيماريها ميگردد.
بنابر اين ما بايد مراقب يك هضم كامل از چينه دان تا روده باشيم .

قلورا روده چيست:
باكتريهاي مفيد و باكتريهاي بيماري زا كه يافت ميشود در روده فلوراي روده ناميده ميشود
يك پرنده سالم با فلوراي روده اي بالانس . تعداد باكتريهاي مفيد آن بيشتر از باكتريهاي بيماري زاي روده ميباشد .
اما زماني كه باكتريهاي بيماري زا بر باكتريهاي مفيد مسلط شوند پرنده مريض ميشود .
اضافه كردن آنتي بيوتيكها باعث كشته شدن باكتريهاي مفيد و باكتريهاي بيماري زا ميگردد. براي جايگزين كردن سريع باكتريهاي مفيد پروبيوتيك و اصلاح كنندهاي روده اي استفاده ميگردد.

چگونه هضم غذا و فلوراي روده را تحريك كنيم ؟
اولين روش به وسيله اصلاح كنندگان روده اي انجام ميشود . يك اصلاح كننده روده باعث تغذيه باكتريهاي مفيد و جلوگيري از حمله باكتريهاي بيماري زا به ديواره روده ميشود.
روش دوم اضافه كردن پرو بيوتيك ميباشد . كه باكتريهاي مفيدي هستند كه به صورت طبيعي در روده يافت ميشوند.
سومين روش تنظيم تا حد ممكن از دو روش فوق ميباشد كه بهترين نتيجه را بدهد.

عملكرد اصلاح كنند گان روده اي :
اصلاح كنندگان روده اي تشكيل شده اند از يك حجم بالائي از فيبرهاي قابل حل كه مانند نوعي ماده ژلاتيني ميباشند كه روي سطح روده به صورت لزج مانند قرار ميگيرند و ديواره روده را محافظت ميكنند و منظم ميكنند عملكردهاي روده را اين مواد مراقبت ميكنند كه مدفوع پرنده به حد كافي سفت و كم آب باشد.
بهترين اصلاح كنندگان روده اي تشكيل شده اند از فروكتو- اوليگوساك چاريد(fructo – oligosaccharides ) (FOS ) كه اينها يك منبع غذائي هستند براي باكتريهاي روده اي كه باكتريهاي بيماري زا نميتوانند از آنها به عنوان غذا استفاده كنند. بنا بر اين در صورت افزايش باكتريهاي مفيد پرنده ميتواند بازسازي كند فلورا ي سالم روده را .

پرو بيوتيكها چه هستند ؟
متود ديگر براي بهبود وضعيت فلورا در روده و هظم غذا اضافه كردن پروبيوتيكها به رژيم غذائي ميباشد .
پروبيوتيكها آن باكتريهاي مفيدي هستند كه صورت طبيعي در روده پرندگان يافت ميشود. اضافه كردن پروبيوتيكها به رژيم غذائي يعني اضافه كردن باكتريهاي مفيد .
به وسيله اضافه كردن آنزيمها كه باعث هضم بهتر غذا ميشود ميتوانيم مطمئن باشيم كه هضم غذا در پرندگان به سمت مثبت ميرود.
براي اينكه مطمئن باشيم كه يك عملكرده خيلي خوب از پروبيوتيكها داريم به تركيب بالائي از باكتريهاي مفيد نيازمنديم كه پروبيزيم اورلوكس (orlux probi – zyme ) يكي از آنها ميباشد . كه شامل لاكتيك اسيد ميباشد كه توليد باكتريهاي مثبت را گارانتي ميكند.

چگونه ميتوان بهترين نتيجه را بدست آورد؟
اضافه كردن هم زمان اصلاح كننده هاي روده و پروبيوتيكها ما را به اين سمت هدايت ميكنند.
به وسيله اين متد فروكتو اوليگو ساك چاريدكه غذاي مورد نياز باكتريهاي مثبت ميباشد. هم زمان باعث سلامت فلوراي روده و بهبود هضم غذا ميشود.

زمان استفاده از اصلاح كننده هاي روده و پرو بيوتيكها ؟
درزمان سوء هاضمه و آبكي بودن مدفوع . همچنين بعد از درمان با آنتي بيوتيكها براي برقراري تعادل در باكتريهاي روده اي .
شما ميتوانيد استفاده كنيد از يك اصلاح كننده روده اي و يك پرو بيوتيك تا بهترين نتيجه را بدهد .
بيو دايجست به عنوان يك اصلاح كننده روده اي و پرو بيزيم به عنوان پرو بيوتيكها كه كاملا" ازمواد طبيعي ميباشند براي اين منظور قابل استفاده ميباشند كه در دراز مدت نيز خطري پرنده را تهديد نميكند .
بنا بر اين توصيه ميشود از هنگام هچ شدن ( زمان در آمدن جوجه از تخم ) تا زماني كه پرنده به صورت مستقل غذا ميخورد استفاده از بيو دايجست و پرو بيزيم باعث گارانتي كردن آشيانه ها ميشود.
قبل از نمايشگاه – بعد از موارد استرس توصيه ميشود از محصولات فوق استفاده شود.


زمان مصرف بيو دايجست و پروبيزيم

بيو دايجست :
مدفوع آبكي * از زمان جوجه در آمدن تا زمان جدا سازي * در شرايط استرس * مقابله با اسهال جوجه هاي عقب مانده * 4 روز قبل از قفس كردن براي نمايَش.

دوزبيو دايجست مصرف :
يك پيمانه = 4 كرم بيو دايجست در 100كرم غذاي تخم مرغي تا زمان بهبودي

 

پروبيزيم :

براي تحريك فلورا در روده و چينه دان * در زمان سوء هاضمه * بعد از درمان با آنتي بيو تيكها * زمان تغذيه دستي

دوز مصرف پروبيزيم :
يك پيمانه = 1كرم در 100كرم غذاي تخم مرغي يا 100 كرم غذاي دستي جوجه


كلسيم براي پرندگان :

تدارك كلسيم براي پرندگان اغلب نا ديده گرفته ميشود توسط بسياري از پرورش دهندگان . در صورتي كه كلسيم اهميت بسيار زيادي دارد.
كمبود كلسيم در پرندگان اغلب منجربه خيلي مسائل و مشكلات جدي در سلامت پرنده ميشود.به خصوص در دوران جوجه كشي و دوره رشد جوجه مصرف كلسيم اضافه توصيه ميشود .
كلسيم ضروري است براي ساختمان اسكلتي پرنده و شكل پوسته تخم درصورت كمبود كلسيم تغيير نافرم در اسكلت نقص در استخوانها منتج خواهد شد.
در پرندگان ماده در صورتي كه كلسيم كافي در دوران جفت گيري به آنها نرسد تخمهاي بي ارزش و نافرم و حتي بدون پوسته نتيجه ميشود .
غير از دوران جفت گيري كلسيم يك نياز خيلي مهمي در بقاي فيزيكي پرنده ميباشد
كلسيم ضروري است براي كاركردن خوب سيستم عصبي زيباترين مثال براي اين طوطي هاي خاكستري هستند كه كمبود كلسيم در آنها باعث بروز مشكلات عصبي ميشود. اين دلايل تا حدي نشاندهنده ضرورت كلسيم در جيره غذائي پرنده ميباشد .
بهترين توصيه براي مصرف كلسيم ميتواند كلسيم قابل حل در آب باشد.

كلسي لوكس :
يك منبع كلسيم حد بسيار بالايي از كيفيت است كه جذب آسان و قابليت حل بالائي دارد و ميتوان به راحتي در آب آشاميدني پرنده مصرف كرد .
اضافه كردن بابرنامه منظم كلسي لوكس حفاظت ميكند پرندگان شما را در مقابل خيلي از مشكلات.

موارد مصرف :
شكل گيري پوسته تخم .
براي بهبود سازي كردن اسكلت پرندگان جوان
براي اجتناب از تخم گذاريهاي بي ارزش در دوران جفت گيري
در موارد بيماريهاي ناشي از كمبود كلسيم

دوز مصرف كلسيم :
در زمان معمول خارج از دوران جفت گيري .
5/2 گرم در 250ميلي ليتر آب آشاميدني و يا 100 گرم غذاي نرم دوبار در هفته
قبل و در دوران جفت گيري :
5گرم در 250 ميلي ليتر آب و يا 100 گرم غذاي نرم هر روز
در مواردي كه كمبود كلسيم مشاهده ميشود مثل تخم بدون پوسته
روزانه 5/7 نيم گرم در 250 ميلي ليتر آب و يا 100 گرم غذاي نرم


اهميت ويتامينها براي پرندگان

چرا بايد پرندگان ويتامين اضافه دريافت كنند.
در مخلوط دانه ها اگر چه بالانس شده باشند براي فعاليتهاي حياتي پرندگان كافي نيستند. در اين راستا اگر چه نياز هاي ضروري پرندگان در دانهاي مخلوط و غذاي روزانه ميباشد . اما ويتامينها نسبت به رطوبت و نور خورشيد و دماي بالا ممكن است اكتيويتي خود را در يك زمان كوتاه از دست بدهند . فعاليت هاي مهم پرندگان منوط به وجود ويتامينها ميباشد .
در پروسه سوخت و ساز ( تخريب و ساختن پرووپلاسم )ويتامينها ا ثرات مهمي ايفا ميكنند. براي مثال در دوران جوجه كشي بعضي از پرندگان(قناري) ماده تخم گذاري ميكنند به اندازه وزن خودشان و در دوران كرچي در مقابل خيلي از استرسها مقاومت ميكنند . حتي بعضي از زمانها بيشتر از سه مرحله در سال .
نتيجه گيري:
وجود آمينو اسيدها و ويتامينهاي اضافه نه تنها خيلي مهم هستند در باروري و شكل گيري تخمها بلكه در رشد جوجه هاي جوان بسيار موثر هستند .
فاكتور ديگري كه پرندگان را تهديد ميكند استرس است كه در مواقع استرس مقاومت برن پائين مي آيد و پرنده به سمت بيماريهاي عفوني سوق داده ميشود.
كمبود ويتامين اين شرايط را به وجود مي آورد و نتيجه آن پرنده مريض ميشود.

دوران تو لك :
پريود تولك رفتن پرنده يكي از مسائل فوق است .
تعويض پرها و جايگزيني پرهاي جديد خيلي وابسته است به پروسس سوخت و ساز بدن .
علاوه برا انواع ويتا مينها در اين دوره پرندگان به آمينو اسيد هاي سولفوره نياز مند هستند .
اضافه كردن ويتامينها به جيره غذائي بستگي به شرايط فيزيولوژيكي پرنده دارد براي مثال در شرايط توليد مثل پرندگان احتياج بيشتري به ويتامين E دارند.
يا در دوران تولك احتياج بيشتر به آمينو اسيدهاي سولفور و بيو تين دارند.
به همين دليل محققين ويتامينها و آمينواسيدهاي دوره هاي مختلف را در سه محصول muta vit * ferti vit * omni vit توليد كرده اند.

 

Omni vit

موارد مصرف :
براي توليد بهتر و رشد بهتر جوجه ها
در موارد واكسيناسيون و استرس
در موارد ضعف بعد از بيماريهاي عفوني
دوز مصرف :
1گرم در 250ليتر آب و يا در100گرم غذا ي نرم

 

Ferti vit

موارد مصرف :
براي بدست آوردن نتيجه بهتر در آواز خواندن قناري ها و فنج ها در مشكلات تخم گذاري باروري و جنين مرده و رشد ضعيف ( در دوران توليد مثل)

دوز مصرف :
1گرم در 250ليتر آب و يا 100گرم غذا ي نرم

 

Muta vit

موارد مصرف :
براي رشد بهتر پر در دوران تولك
در مقابل كنده شدن پرها و متابوليسم ضعيف ( لك تولك شدن پرنده )
براي زيبا ئي بيشتر پرها براي زمان نمايشگاه
بعد درمان با انتي بيوتيكها
براي كم كاري كبد

دوز مصرف :
1گرم در 250ليتر آب و يا 100گرم غذا ي نرم

Bio bad (درخشان كننده پرها)
 
موارد مصرف :
براي نرم كردن و انعطاف پذيري بيشتر پرها
براي تميز كردن پوست و پاها
براي درخشان نمودن پرها
دوز مصرف :
2يك پيمانه در 250ميلي ليتر آب براي آب باز و يا اسپري نمودن

 

 

غذاي تخم مرغي Eggfood 
   
غذاي تخم مرغي چيشت ؟

غذاي تخم مرغي يك مكمل غذائي ضروري براي تغذيه پرندگاني است كه دانه خوار هستند.
اگر شما تغذيه كنيد پرندگانتان را فقط با دانه ها كمبود تغذه اي مشاهده ميشود زيرا دانه ها شامل كليه اناثر كمياب آمينه اسيدها و ويتامين ها و….نيستند با اضافه كردن مكملهاي غذايي مثل غذاي تخم مرغي ميتوانيم از مشكلاتي كه كمبود مواد غذائي به وجود مي آورند اجتناب كنيم .
نياز غذاي تخم مرغي در طول سال :
نياز به مصرف غذا هاي تخم مرغي در دوره هاي مختلف در سال متفاوت ميباشد .
اسما" سه دوره مهم در سال وجود دارد كه احتياجات مختلفي در بدن پرندگان وجود دارد.
الف : دوره توليد مثل ب : دوران تولك پرنده پ: دوران استراحت پرنده
در طول دوران جوجه كشي شما بايد اضافه كنيد غذاي تخم مرغي را به اندازه زياد هر روز.
بر طبق تعداد جو جه ها روزانه غذاي تخم مرغي را اضافه ميكنيم به اندازه اي كه والدين غذاي كافي براي تغذيه جو جه هاي جوان داشته باشد.
در طول دوران تولك غذاي تخم مرغي مورد نياز است . در اين دوره پرهاي پرندگان تعويض ميشود اين مرحله مرحله خيلي مهمي براي آنها است در اين زمان نياز پرندگان به مينرال ها و آمينه ايدهاي سولفور افزايس پيدا ميكند كه در تغذيه روزانه با غذاي تخم مرغي اين نياز ها بر طرف ميشود .
در دوران استراحت توسيه ميشود 3بار در هفته غذاي تخم مرغي استفاده شود به صورتي كه 3/1 جيره غذائي را تشكيل بدهد كه اين كار باعث اين ميشود كه ويتامينها و آمينه اسيد ها و مينرالههائي كه در دانه ها يافت نمي شود در جيره غذائي پرنده باشد

دیدگاهتان را بنویسید

آريا قناري كلوپ قناري ايرانيان