ویتامینها

:                                                                                 ویتامین ها

ویتامین B

برای برقراری تعادل عصبی و نظم سوخت و سوز بدن ضروری است .

آثار کمبود ویتامین : کمبود این ویتامین در بدن باعث اختلال در دستگاه گوارشی و اعصاب می شود و ممکن است موجب روماتیسم شود .

منابع ویتامین : این ویتامین در سیر – زرده تخم مرغ – جگرسیاه – لبنیات .

ویتامین B1

در تنظیم اعمال تنفسی وعصبی و زدودن اختلالات عصبی موثراست .

آثار کمبود ویتامین : کبود این ویتامین باعث آماس روده -بیماری بری بری – گرفتگی عضلات – بی اشتهائی میشود .

منابع این ویتامین : این ویتامین در مخمرجو – تخم مرغ – لبنیات یافت میشود .

ویتامین B2

مهمترین عامل در رشد بدن است .

آثار کمبود ویتامین : باعث لاغری – توقف رشد -اختلالات تنفسی – بیماریهای پوستی -اختلالات گوارشی میشود .

منابع ویتامین : این ویتامین در اسفناج – شیر – سفیده تخم مرغ -آب جو یافته میشود .

ویتامین B6

در سوخت وسوز مواد گلوسیدی و غذا موثر است .

آثار کمبود ویتامین : باعث کم خونی – ضعف اعصاب – ودرد شکم میشود .

منابع این ویتامین : این ویتامین در جوانه گندم – ذرت – سبزی ها – برنج – زرده تخم مرغ – سیب زمینی یافت میشود .

ویتامین B12

در کم خونی ورفع عوارض عصبی موثر است .

آثار کمبود ویتامین : باعث کم خونی و ضعف میشود .

منابع این ویتامین : این ویتامین در زرده تخم مرغ وپسته یافت میشود .

ویتامین C

در تنظیم عمل بافتها وایجاد مقاومت در بدن بسیار موثر است .

آثار کمبود ویتامین : باعث خون ریزی جلدی – ضعف شدید – درد عضلات – رخوت و سستی – نارسی های اعمال بدن میشود .

منابع این ویتامین : این ویتامین در لیمو – پرتقال – جعفری – کاهو – گوجه فرنگی – سیب زمینی یافته میشود .

ویتامین D

در رشت وسفت شدن استخانها موثر است .

آثار کمبود ویتامین : باعث نرم شدن و کج شدن استخانها میشود .

منابع این ویتامین : این ویتامین در روغن ماهی – زرده تخم مرغ – نارنج و نور آفتاب یافت میشود .

این ویتامین باعث تقویت اعضای تناسلی میشود .

آثار کمبود ویتامین : باعث عقیم شدن پرنده میشود .

منابع این ویتامین : این ویتامین در جگر سیاه – زرده تخم مرغ – موز – جوانه گندم – کاهو – کلم – روغن بادام زمینی – کره یافت میشود .

در رویش پرها ولطافت آنها موثر است .

آثار کمبود ویتامین : باعث ایجاد زخمهای جلدی و اختلالات در هضم غذا و پوست پوستی شدن بدن میشود .

منابع این ویتامین : این ویتامین در روغن ماهی – جوانه گندم – اسیدهای غیر اشباع یافته میشود .

باعث تقویت صدا و خوش آوازی میشود .

آثار کمبود ویتامین : باعث ایجاد مشکلات پوستی و مشکلات خواندن میشود .

منابع این ویتامین : این ویتامین در سبوس کندم – زرده تخم مرغ – جگر سیاه یافت میشود .

مهمترین ویتامین برای انعقاد خون است .

آثار کمبود ویتامین : باعث خون ریزی – ورم روده -طولانی شدن زمان انعقاد خون میشود .

منابع این ویتامین : این ویتامین در حبوبات – گوجه فرنگی – سیب زمینی یافت میشود .

ویتامین P

آثار کمبود ویتامین : باعث خون ریزیهای زیر جلدی میشود .

منابع این ویتامین : این ویتامین در سبزی ها – لیمو – پرتقال – لبنیات – سیب زمینی یافت میشود .

ویتامین PP

باعث تقویت دستگاه گوارشی میشود .

آثار کمبود ویتامین : باعث بیماری پلاکر میشود .

منابع این ویتامین : این ویتامین در  جگر سیاه – سیب زمینی – نخود یافت میشود .

اگر پرنده ای این ویتامین ها را به طور کامل در بدن داشته باشد و ما با دستو غذائی مناسب این ویتامین ها را در اختیار او قردار دهیم هیچ موقع مریض نشده وطول عمر زیادتری خواهد داشت .