مزایای اسیدی کردن آب مصرفی قناری با سرکه سیب

مزایای اسیدی کردن آب مصرفی قناری با سرکه سیب

مزایای اسیدی کردن آب مصرفی قناری با سرکه سیب

1- آب اسیدی شده خاصیت اشتها آوری دارد.

2- پرندگانی که از این آب استفاده می کنند کمتر تحت تاثیر کوکسیدیوزیس (بیماری انگلی که منجر به اسهال خونی می شود) قرار می گیرند.

3- پرندگانی که از این آب استفاده می کنند صدف آسیاب شده را بیشتر مصرف می کنند

4- مصرف مواد دارویی مثل بایکوکس Baycox را کاهش می دهد

5- منجر به کاهش پخش مگاباکتری ها می شود

6- آب اسیدی شده از فرایندهای هضمی دستگاه گوارش حمایت کرده و هضم مواد خوراکی را افزایش میدهد.

7- تعداد بکتری های بیماری زا را کاهش داده و منجر به افزایش تعداد باکتریهای مفید می شود (همانند پروبیوتیکها عمل می کند)

8- با شیره هاضمه دستگاه گوارش سازگاری دارد.

اسیدی کردن آب با استفاده از سرکه سیب (به مقدار 10 سی سی در یک و نیم لیتر آب) تاثیرات مفیدی بر روی سلامت پرندگان در فصل جفت گیری و زاد و ولد دارد

” ووت وان گیلس” توصیه می کند که چنین آبی در هشت روز نخست فصل جفت گیری و همچنین 4 روز اول در هفته نخست پس از فصل جفت گیری به پرنده داده شود. اسیدی کردن آب پرندگان با چنین روش طبیعی به شما کمک می کند تا پرنده تان را سالم نگه بدارید. پرندگان سالم در اغلب موارد از طریق ساختن آنتی بادی ها در مقابل ویروس ها مقاومت کرده و بر انها غلبه می کنند و آب اسیدی مطمئنا در ایجاد چنین وضعیتی کمک کننده می باشد