ماده ضدعفونی کننده جرمی ساید پی

 

ماده ضدعفونی کننده جرمی ساید پی

یک ماده ضدعفونی کننده بسیار قوی و در ضمن بی ضرر برای قناری است این ماده که دوست عزیز ما انرا شخصا استفاده کرده و میگوید حتی در صورتیکه به قناری هم بخورد موردی ندارد داروی چرمی ساید  پی  می باشد که می توان از داروخانه های دامپزشکی تهیه کرد این دوست عزیز نقل کرده که یکی از قناریهایش به آبله دچار شده و اگر با این ماده ضد عفونی کننده تمام قفس ها و لوازم دیگر قناریها را ضد عفونی نمی کرد چه بسا که در صد بالایی تلفات می داد بهر حال این تقل قول را برای اطلاع دوستان نوشتم

جرمی ساید پی

جرمی ساید پی Germicide.P

ترکیبات : پراکسیدانت ٰ.سورفکتانت . اسیدهای ارگانیک و بافرهای غیر ارگانیک

موارد مصرف :

1-پاکسازی محیط از کلیه گروه های قارچی

در 100 لیتر آب

2- ضدعفونی و شستشوی مکانهای جراحی و زایمان1 لیتر در 150 لیتر آبژ

3- لوازم و سالنهای مرغداری . دامداری . دستگاه های هچری ستری و سرد خانه ها1 لیتر در 200 لیتر آب

4- جرم گیری. ضد عفونی و شستشوی سیستم انتقال آب1 لیتر در 200 لیتر آب

5- شستشوی زخمهای میکروبی و قارچی حیوانات 1 لیتر در 400 لیتر آب

6- ضد عفونی البسه 1 لیتر در 400 لیتر آب

7- اسپری تنفسی در سالنهها مرغداری و دامداری (مه پاش کردن1 لیتر در 400 لیتر آب

موارد منع مصرف :

جرمی ساید در زمان واکسیناسیون مورد مصرف قرار نکیرد.

*مصرف  دائمی جرمی ساید مقاوت میکروبی ایجاد نکرده و با داشتنقدرت شویندگی بالا نیاز به تمیز نمودن سطوح قبل از ضد عفونی را ندارد.

ویژگی مهم جرمی ساید غیر سمی و غیر سرطان زا بودنشه

بسته بندی: در ظرفهای 250ccٰ. یک لیتری . چهار لیتری