تریکو پلاس

تریکو پلاس پودر، جهت درمان بیماری Trichomonosis و Hexamitiasis در پرندگان مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگیها : کاملا محلول در آب و دارای فعالیت های درمانی بالا مؤثر در برابر باکتری های بی هوازی حاشیه ایمنی بسیار گسترده بدون عوارض جانبی و یا اثر مضر آن بر اجرای مسابقه( برای پرندگانی که جهت مسابقه پرورش می یابند)بدون اثر سمی برای پرندگان جوان

دستورالعمل ها برای استفاده:1 پیمانه یا یک ساشه از این دارو در هر 2 لیتر آب آشامیدنی خالص حل شده و به مدت 5 روز متوالی مصرف گردد.در مواردی که پرنده آب زیاد نمی نوشد (مانند فصل زمستان) بهتر است 1 پیمانه یا یک ساشه 4 گرمی از این دارو در هر 1 لیتر آب آشامیدنی خالص حل شده و به مدت 5 روز متوالی مصرف گردد.

موارد هشدار :– در طول دوره درمان پرندگان می بایست به میزان کافی آب تازه و تمیز در اختیار پرنده قرار گیرد.- از این دارو جهت درمان پرندگانی که جهت تغذیه انسان قرار می گیرند می بایست اجتناب نمود.- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.- این دارو را می بایست در دمای کمتر از 25 درجه سیلسیوس و در جای خشک و خنک نگهداری نمود.- در ساشه ها می بایست با قیچی باز شود و در صورت تماس با دست، می بایست بطور کامل شستشو شود. محلول تهیه شده حداکثر به مدت 24 ساعت می بایست مصرف شود.

بسته بندی:جعبه های مقوایی حاوی 8 ساشه 4 گرمیجعبه های مقوایی حاوی 30 ساشه 4 گرمیقوطی های کوچک 250 گرمی